Rawicki Festiwal Sportu 2022

Rawicki Festiwal Sportu 2022

Wiosenne święto sportu w Rawiczu

Już 21 maja 2022 r. odbędzie się kolejna edycja wielkiego święta sportu w Rawiczu. Będzie to maraton sportowy, do którego zaproszeni zostali młodsi i starsi sportowcy, pasjonujący się różnymi dyscyplinami.

Będą mogli się zaprezentować podczas trwającej dwadzieścia cztery godziny imprezy, na którą zarówno oni, jak i mieszkańcy miasta i okolic czekali od dłuższego czasu.

Wielki festiwal sportu czas zatem zacząć! Zapraszają organizatorzy: rawicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Rawiczu, miejscowy Dom Kultury oraz Zakład Usług Komunalnych.

Współuczestniczą w organizacji wydarzenia także inne instytucje i organizacje pozarządowe, w tym m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Harcerstwa Polskiego, klub sportowy RKKS Rawia, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Bractwo Kurkowe i rawickie szkoły.

Festiwalowymi arenami w tym roku będą: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu (pływalnia, korty tenisowe, stadion, sala sportowa), miasteczko festiwalowe, które zostanie „zainstalowane” na terenie miejskiego targowiska oraz park przy Domu Kultury.

Program festiwalu i cele imprezy

Formuła festiwalu zobowiązuje, w związku z tym program wydarzenia będzie różnorodny i atrakcyjny, a złożą się na niego m.in.: turniej koszykówki ulicznej, siatkówki plażowej, turniej piłkarski, turniej tenisa ziemnego, bieg sztafetowy, Nordic Walking czy sztafeta rowerowa.

Cel, jaki przyświecał organizatorom dwudziestoczterogodzinnego święta sportu w Rawiczu, to przede wszystkim promocja aktywności fizycznej w różnym wieku – od juniorskiego po seniorski, popularyzacja dyscyplin, które znalazły się w programie, a które wymagają przede wszystkim chęci i zaangażowania, w mniejszym stopniu natomiast dużych nakładów finansowych.

Nie bez znaczenia jest również promocja wizerunku Rawicza, jako miasta przyjaznego dla aktywnego stylu życia, rekreacji i sportu.

Szczegółowe informacje na temat 24-godzinnego festiwalu sportowego w Rawiczu można znaleźć w regulaminie imprezy i na dedykowanej jej stronie internetowej.