Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz

Nowa kadencja już niedługo

Młodzieżowe Rady Gmin pełnią ważną rolę w edukacji obywatelskiej i samorządowej. Młodzi ludzie, zaangażowani w proces wyborów – zarówno kandydaci, jak i zespoły ich wsparcia oraz wszyscy ci, którzy zdecydują się na to, żeby skorzystać z czynnego prawa wyborczego i wezmą udział w głosowaniu – uczą się zasad demokracji w praktyce.

Ważne jest nie tylko samo głosowanie i jego wyniki, czyli to, kto znajdzie się w tym młodzieżowym gremium pracującym na podobnych zasadach jak „dorosłe” rady, ale cały proces wyborczy. To w ramach takich wydarzeń kształtowane są odpowiednie postawy – aktywnej partycypacji w życiu lokalnym i zainteresowania tym, co dzieje się wokół młodego człowieka.

Działając – uczy się tego, że może mieć wpływ na to, co dzieje się np. w jego miejscowości. I nie chodzi tu jedynie o kandydowanie, ale również o aktywność tak niewielką jak głosowanie. Jak wiadomo – w Polsce – wybory (czy to na szczeblu samorządowym, czy krajowym) nie zawsze cieszą się najwyższą frekwencją i wynika to m.in. z małego zainteresowania życiem publicznym oraz rozczarowaniem jego jakością.

Harmonogram i terminy

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz na najbliższą kadencję 2022/2023 ogłoszone zostały przez Burmistrza Gminy Rawicz. Głosowanie odbędzie się 21 czerwca 2022 r. Będzie przeprowadzone w formule zdalnej.

Uprawnieni do udziału w głosowaniu będą mogli oddać jeden głos na jednego kandydata, w swoim okręgu wyborczym.

Wybrany zostanie ten kandydat z danego okręgu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Kandydaci mogli być zgłaszani przez innych uczniów albo wyjść z tą inicjatywą samodzielnie. Termin zgłaszania kandydatur do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz upływa z dniem 6 czerwca 2022 r.

Tego dnia podana zostanie również do wiadomości publicznej pełna liczba kandydatów. Głosowanie odbędzie się 21 czerwca br., w godzinach od 8:00 do 24:00. Wyniki zostaną upublicznione dzień później, w formie Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rawicz.