Młodzieżowa Rada Gminy Rawicz – reaktywowana

Młodzieżowa Rada Gminy Rawicz – reaktywowana

Warto zaangażować się w życie miasta

Młodzieżowe Rady Gmin są dobrze znaną i sprawdzoną inicjatywą, z powodzeniem funkcjonującą w wielu polskich miastach. W Rawiczu to szczególne gremium zostało właśnie reaktywowane, a to oznacza, że młodzi i aktywni mieszkańcy miasta będą mogli formalnie wyrazić swój głos w wielu sprawach, które dotyczą samego miasta, jak i różnych grup społecznych w nim funkcjonujących.

Istotą działania Młodzieżowych Rad Gmin jest przede wszystkim bezpośrednie uczenie demokracji – młodzi ludzie działający w MRG mogą nie tylko publicznie wyrażać swoje poglądy na sprawy związane z lokalną społecznością (wyłączając jednak zaangażowanie typowo polityczne), ale również doradzać władzom samorządowym.

To świeże spojrzenie jest bardzo ważne, zarówno dla organów wykonawczych, jak i rad miejskich. Zdanie młodzieży ma znaczenie – dlatego warto się zaangażować w pracę młodszej „wersji” Rady Miejskiej Rawicza.

Możesz mieć realny wpływ na życie miasta

Wielu młodych ludzi z pewnością przyjmie z entuzjazmem decyzję Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej o ponownym powołaniu do życia Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz. W jej ramach będą mogli aktywnie i co ważne – efektywnie – działać na rzecz swojej małej ojczyzny.

Rada jest organem, który reprezentuje głos młodych ludzi w mieście. Mogą w niej działać zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w pracy tego gremium będą podlegać podobnym formalnościom jak dorośli kandydaci do „klasycznej” Rady Miejskiej, a to oznacza, że będą wybierani w wyborach, a swoją funkcję będą pełnić przez określony czas, czyli kadencję.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz odbędą się 9 listopada 2022 r. Głosy można będzie oddawać za pomocą Internetu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie internetowym Miasta Rawicz.