Kwalifikacja wojskowa w Rawiczu

Kwalifikacja wojskowa w Rawiczu

Sprawdź, czy musisz stanąć przed komisją wojskową

Do dnia 21 lipca w całej Polsce potrwa obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Nie inaczej będzie także w Rawiczu. Dotyczyć ona będzie jednak nie tylko mieszkańców samego miasta, ale też powiatu rawickiego. Kwalifikacja ma na celu określić zdolność do służby wojskowej na podstawie badań cech fizycznych i psychicznych, które wykonuje wojskowa komisja lekarska. Nie jest to pobór do wojska i nie wykonuje się tutaj żadnych zadań ani ćwiczeń. Kwalifikację przechodzą ochotnicy, chcący pełnić służbę wojskową oraz osoby, na których ciąży prawny obowiązek. Obowiązkowo przed komisją muszą stanąć mężczyźni urodzeni w 2004 roku. Dotyczy to również roczników 1999-2003, które dotychczas nie przechodziły kwalifikacji. Komisja zbada także kobiety z roczników 1999-2004, które kończą szkoły medyczne, psychologiczne czy ratownictwa medycznego. Obowiązek ciąży także na osobach, które w latach 2020-2021 zostały uznane na czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Gdzie należy się stawić?

Kwalifikacja wojskowa będzie miała miejsce w budynku klubu Neptun przy ul. Westerplatte 2. Należy stawić się w terminie od 23 maja do 13 czerwca w godz. od 6:30 do 15:00.