Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ma znaczenie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ma znaczenie

Najlepiej zorganizowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce

Nie zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej przestrzeni publicznej funkcjonujemy, tymczasem ma to bardzo duże znaczenie dla wszystkich osób, które w takiej przestrzeni się znajdą – zarówno dla tych, które na danym terenie żyją, jak i korzystają z niej sporadycznie.

Aby przestrzeń publiczna dobrze spełniała swoje funkcje musi być użyteczna i zorganizowana w taki sposób, który w pełni „korzysta” z możliwości, jakie ona daje. Nie bez znaczenia jest również aspekt estetyczny.

Dopiero połączenie tych kluczowych elementów, do których należy również zaliczyć bezpieczeństwo, może „stworzyć” przestrzeń modelową – zgodną z pierwotnymi założeniami twórców: efektywną i efektowną zarazem.

Stworzenie takich przestrzeni publicznych nie zawsze jest zadaniem łatwym, co zależy od wielu czynników, m.in. od charakterystyki otoczenia, celów, jakim ma ona służyć, a także od możliwości technicznych i finansowych inwestora.

XI edycja konkursu urbanistycznego

Samo zagospodarowanie przestrzeni publicznej, jak i zmiana jej charakteru oraz prace modernizacyjne nie są zadaniami łatwymi, dlatego warto promować najlepsze projekty w tym obszarze.

Temu ma służyć konkurs „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”, którego organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.

W tym roku odbędzie się już jedenasta edycja tego wydarzenia, którego wyniki poznamy 25 stycznia 2022 r.

Konkurs ma na celu nie tylko promowanie najlepszych realizacji w zakresie organizacji przestrzeni publicznej, ale również stworzenie nowej jakości urbanistycznej w Wielkopolsce.

Szczególnie doceniane są te inicjatywy, które stanowią odzwierciedlenie nowoczesnych trendów architektonicznych i urbanistycznych w regionie. Oceniana jest m.in. ich funkcja kulturowa, społeczna i ekologiczna.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą być do niego zgłaszane różne przestrzenie publiczne, tworzone zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Jak cenne są tego rodzaju inicjatywy pokazuje coraz bardziej… rzeczywistość, która nijak się ma do zasad urbanistyki. Efektem tego mogą być tak niefortunne realizacje, jak tzw. osiedla łanowe.