Upamiętnienie osób represjonowanych w czasie stanu wojennego

Upamiętnienie osób represjonowanych w czasie stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W tym roku mija okrągła, czterdziesta rocznica wydarzeń, które na trwałe wpisały się w historię Polski. Już 13 grudnia wielu z nas przypomni sobie zimowy, grudniowy wieczór, kiedy nagle przestały działać telefony, a w mediach pokazał się generał Jaruzelski, który oznajmił, że na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzony został na terenie całej Polski stan wojenny.

Co to oznaczało dla Polaków? Godzinę policyjną, braki w zaopatrzeniu, niepewność jutra, a dla wielu rodzin – zmierzenie się ze strachem o najbliższych, którzy zostali internowani.

Z okazji rocznicy w całym kraju przygotowano wiele wydarzeń, które mają na celu upamiętnienie tego szczególnego i bardzo trudnego czasu w najnowszej historii Polski.

Nie inaczej jest również w województwie wielkopolskim. Poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Gmina Rawicz zapraszają do udziału w uroczystości odsłonięcia pomnika, który upamiętnia osoby poddane represjom ze strony władz PRL w czasie stanu wojennego.

13 grudnia 1981 – 13 grudnia 2021

To aż, czy tylko czterdzieści lat? Z jednej strony tylko dziesięć lat dzieli nas od półwiecza od ogłoszenia stanu wojennego. A więc minęło sporo czasu, w którym dokonało się wiele istotnych, można nawet powiedzieć – rewolucyjnych zmian w Polsce, które z perspektywy czasu są oceniane coraz bardziej niejednoznacznie. Nie inaczej jest ze stanem wojennym.

Trudno dziś mówić o jednej zgodnej opinii. Jedno jest pewne – należy pamiętać o działaczach NSZZ Solidarność, nie tylko tych z pierwszych stron gazet, ale przede wszystkim wielu tysiącach osób zaangażowanych w walkę o wolność, które zostały pokrzywdzone przez poprzedni system.

Na szczególną pamięć zasługują internowani. W tym celu podjęto w Rawiczu inicjatywę, której celem było stworzenie pomnika upamiętniającego ich losy. Jego odsłonięcie odbędzie się dziś, 13 grudnia 2021 r., w samo południe.

W ten sposób upamiętnieni zostaną działacze NSZ Solidarność internowani w Wojskowym Obozie Internowania, który funkcjonował w Rawiczu w latach 1982 – 1983.