Sytuacja bezdomnych w Rawiczu wywołuje niepokój mieszkańców

Sytuacja bezdomnych w Rawiczu wywołuje niepokój mieszkańców

Debata na temat ostatnich incydentów przemocy w Rawiczu, do których doszło z udziałem osób bezdomnych, nadal trwa. W ostatnim czasie sytuacja stała się bardziej intensywna, co znacznie obniża jakość życia osób rezydujących w pobliżu rawickiej Multibiblioteki. Mimo że Policja reaguje na każde zgłoszenie takiego rodzaju, podkreśla ona jednocześnie skomplikowany charakter problematyki bezdomności. Zdaniem Beaty Jarczewskiej, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, nie istnieją proste i oczywiste rozwiązania tego problemu – trwają poszukiwania skutecznych strategii zaradczych.

Policja w Rawiczu otwarcie przyznaje swoją świadomość problemu bezdomności, który jest na bieżąco adresowany podczas interwencji funkcjonariuszy w miejscach, gdzie zazwyczaj przebywają osoby bezdomne. Beata Jarczewska tłumaczy, że bezdomność stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla służb policyjnych, a zwłaszcza dla rawickiej jednostki. Ta kwestia staje się szczególnie paląca w okresie jesienno-zimowym. Policja dąży do znalezienia rozwiązań dla osób, które nie mają gdzie się udać. Niestety, nie jest to zadanie proste. Jarczewska zwraca uwagę, że wiele bezdomnych odmawia przyjęcia oferowanej pomocy, zwłaszcza gdy wiąże się ona z koniecznością podjęcia przez nich pewnego wysiłku – jak załatwienie formalności czy rezygnacja z konsumpcji alkoholu.