Problem narastającego wandalizmu w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

Problem narastającego wandalizmu w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu stoi w obliczu poważnego problemu, jakim jest niszczenie mienia szkolnego przez nieodpowiedzialne osoby, które decydują się na „sztukę” graffiti. Sytuacja ta stała się szczególnie dotkliwa, gdy niepożądane rysunki zaczęły pojawiać się w łazience nowo wybudowanego budynku dydaktyczno-warsztatowego.

W lipcu bieżącego roku informowaliśmy o aktach dewastacji, które miały miejsce na publicznym boisku należącym do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Wówczas „twórcy” demonstrujący swoje „talenty” artystyczne skoncentrowali swoją uwagę na ławkach umiejscowionych przy szkolnym boisku. W efekcie tej sytuacji podjęto tymczasową decyzję o ograniczeniu dostępu do boiska dla osób spoza placówki edukacyjnej. Przez pewien czas problem wydawał się być pod kontrolą, jednak niestety powrócił ze zdwojoną siłą.

Niestety, problem ten nie dotyczy jedynie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. To zjawisko jest obserwowane na terenie całej Polski. Coraz bardziej bezczelne i bezwzględne pokolenia młodzieży zaczynają swoją edukację w szkołach średnich, co stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli. Pozycja pedagoga jest systematycznie deprecjonowana przez kolejne roczniki uczniów, a Polska nie jest obca przypadkom poniżania czy nawet atakowania nauczycieli. Jest to zjawisko, które budzi poważne obawy i wiele osób przedstawia pesymistyczne prognozy, że sytuacja ta nie ulegnie poprawie i konieczne będzie dostosowanie się do panujących warunków.