Planowane na ten rok prace renowacyjne na ulicach Rawicza

Planowane na ten rok prace renowacyjne na ulicach Rawicza

W bieżącym roku planowana jest gruntowna modernizacja kilku ulic w obrębie gminy, w tym dwóch położonych w sercu miasta. Przed oficjalnym rozpoczęciem prac, władze lokalne zamierzają zorganizować serie spotkań z mieszkańcami, aby zapoznać ich z najważniejszymi aspektami planowanych działań.

W Rawiczu w bliskiej perspektywie przewidziano remont dwóch kluczowych arterii komunikacyjnych: ulic Piotra Skargi oraz Królowej Jadwigi, które obecnie są w opłakanym stanie technicznym. Na czele wszelkich działań stanie lokalna firma budowlana Granitlux.

Planowany zakres prac przy ulicy Piotra Skargi obejmuje wykonanie nowych nawierzchni – zarówno jezdni, chodników jak i zjazdów – z kostki brukowej betonowej. Ponadto przewidziano montaż krawężników oraz obrzeży betonowych oraz realizację systemu odwodnienia drogi. W trakcie prac przeprowadzony zostanie również remont sieci wodociągowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który pokryje koszty z własnej kasy. Całość działań oszacowana jest na 1 mln 261 tys. 606,68 zł brutto i ma być zakończona do lipca.

– Nie jest jeszcze ustalona konkretna data rozpoczęcia prac przez firmę, ale przed tym wydarzeniem zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami tej ulicy. Jego celem będzie omówienie zakresu projektu, harmonogramu prac, organizacji ruchu oraz innych zagadnień, które mogą interesować mieszkańców – informuje Aleksandra Szymanowska, która pełni funkcję kierownika Biura Zarządzania Drogami w rawickim urzędzie.