Zmiany na horyzoncie: gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie dzięki współpracy dwóch gmin

Zmiany na horyzoncie: gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie dzięki współpracy dwóch gmin

Instalacja do oczyszczania ścieków, usytuowana w Chojnie, odgrywa istotną rolę dla obszaru dwóch gmin: Miejskiej Górki oraz Pakosławia. Jest planowana jej całkowita przebudowa i modernizacja, co wymaga bliskiego zaangażowania ze strony obu jednostek samorządowych.

Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej Górki, wspólnie z Piotrem Skrzypkiem, wójtem Pakosławia, podpisali akt notarialny. Ten dokument formalizuje nieodpłatne przekazanie przez gminę Miejska Górka terenu przy oczyszczalni ścieków w Chojnie na rzecz gminy Pakosław. W ten sposób spełniono jeden z warunków niezbędnych do realizacji planowanej rozbudowy.

Prace modernizacyjne, które wkrótce rozpoczną się na terenie oczyszczalni, zostały już sfinansowane – gmina Pakosław pozyskała na ten cel środki w kwocie 12 mln 550 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Oczyszczalnia ścieków w Chojnie obecnie obsługuje łącznie jedenaście miejscowości z dwóch gmin: sześć z gminy Pakosław i pięć z gminy Miejska Górka. Wśród nich są Konary, Dłoń, Topólka, Oczkowice i Kołaczkowice. Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni jej przepustowość wzrośnie – to otworzy drogę do podłączenia kolejnych miejscowości, w tym Sworowa, gdzie prace budowlane związane z siecią kanalizacyjną dobiegły końca w październiku 2022 roku.