Decyzja burmistrza Rawicza o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym

Decyzja burmistrza Rawicza o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym

Rawicki burmistrz, Grzegorz Kubik, podjął kluczowe postanowienie dotyczące wspierania lokalnych organizacji pozarządowych. Środki mają być przeznaczone na realizację rozmaitych działań, począwszy od pomocy społecznej, poprzez wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów, aż po promowanie kultury, sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii. Burmistrz zadeklarował również pomoc dla organizacji działających na rzecz integracji cudzoziemców. Łącznie do podziału przez samorząd miasta przekazano niemal milion złotych.

Dodatkowo, Grzegorz Kubik poinformował o utworzeniu rezerwy w wysokości 300 tysięcy złotych. Burmistrz wyjaśnił również swoje rekomendacje wobec klubu sportowego Kolejarz Rawicz: we współpracy z klubem zaplanowano wsparcie w wysokości 110 tysięcy złotych, które ma pomóc instytucji przywrócić stabilność finansową – pod warunkiem uregulowania zaległych rozliczeń za 2023 rok.

Pomimo trudności wynikających z pandemii, Grzegorz Kubik jest optymistyczny co do przyszłości finansów gminy. Jego zdaniem, dzięki oszczędnościom i rosnącym wpływom z podatków od nowych przedsiębiorstw, gmina powoli wraca na właściwe tory. Burmistrz podkreśla, że celem przyznawania dotacji jest jak najlepsze wykorzystanie funduszy – głównie na rzecz dzieci i młodzieży, ale także dla dobra całej gminy.