Bezpłatne badania mammograficzne w Rawiczu

Bezpłatne badania mammograficzne w Rawiczu

Program bezpłatnych badań profilaktycznych

Początek 2022 roku będzie przebiegał w Rawiczu pod znakiem badań profilaktycznych. W mieście prowadzone będą programy mające na celu wczesne wykrycie chorób nowotworowych w zakresie jelita grubego oraz raka piersi.

Badania są bezpłatne dla osób, które kwalifikują się do programów, zgodnie z ich regulaminami. Bezpłatnym badaniem mammograficznym objęte są kobiety, które w tym roku ukończyły lub ukończą pięćdziesiąty rok życia (urodziły się w roku 1972) i inne – w wieku do sześćdziesięciu dziewięciu lat.

Program Profilaktyki Raka Piersi jest finansowany z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, a realizowany jest przez LUX MED. Diagnostykę.

Badania zaplanowano na dzień 12 stycznia 2022 r., od godziny 9:00 do godziny 15:00. Mammobus będzie stacjonował przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

Dlaczego warto wykonać mammografię?

Badanie mammograficzne jest najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania zmian, które mogą mieć podłoże nowotworowe. Warto poddać się temu badaniu, szczególnie po czterdziestym roku życia.

Zmiany wcześnie wykryte mogą być w pełni wyleczalne. Wczesna interwencja medyczna może prowadzić do pełnego wyzdrowienia i uratowania piersi.

Niezależnie od przeprowadzania zaawansowanych technicznie badań medycznych, warto pamiętać o samoobserwacji i samokontroli piersi. Każda zmiana, wykryta palpacyjnie powinna być natychmiastowo zgłoszona do lekarza. Pamiętajmy jednak, że mammograf pozwala wykryć takie zmiany, zanim jeszcze w jakikolwiek sposób się ujawnią.

Bezpłatne badania mogą wykonać kobiety, które posiadają aktualne ubezpieczenie w NFZ i nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, ewentualnie 12 miesięcy, jeśli mają pisemne wskazanie do przeprowadzenia tego badania.

Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany jest w wielu miejscowościach na terenie całego kraju.