Problematyczny maszt telefonii komórkowej?

Problematyczny maszt telefonii komórkowej?

Mieszkańcy Dubina protestują

Ewolucja sieci telefonii komórkowej z jednej strony jest konieczna, z drugiej – infrastruktura z nią związana nie zawsze wzbudza entuzjazm osób, które mieszkają na terenach, na których mają zostać wystawione maszty telekomunikacyjne.

Mimo, że firmy, które chcą zwiększyć zasięg swojej sieci dysponują wszystkimi, przewidzianymi przez przepisy prawne pozwoleniami, nie zawsze to wystarczy, aby przekonać sceptyków.

Zazwyczaj plany wystawienia masztu telefonii komórkowej wzbudzają duże zainteresowanie miejscowej społeczności, ale nie zawsze jest ono pozytywne.

Nie da się nie zauważyć, że postawa wielu osób jest ambiwalentna – z jednej strony każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w obecnych czasach dostęp do usług telekomunikacyjnych jest niezbędny, z drugiej – wydaje się, że większość wolałaby uniknąć sąsiedztwa masztu.

Niestety, wybór danej lokalizacji, prędzej czy później, musi zostać dokonany, jeśli maszt zwiększający zasięg i tym samym jakość usług dla danego miejsca ma zacząć działać.

Taki problem mają mieszkańcy wsi Dubin k. Jutrosina. Połowa wsi wyraża zdecydowaną niechęć do planów zainstalowania właśnie tutaj masztu jednej z sieci telefonii komórkowej.

Czy maszt powstanie?

Przedstawiciele operatora zapewniają, że posiadają wszelkie wymagane przez prawo zgody i działają zgodnie ze wszystkimi normami obowiązującymi na terenie całego kraju.

Miesiąc temu burmistrz Jutrosina ogłosił plany zbudowania masztu na terenie Dubina. Spotkało się to od razu z dużym sprzeciwem ze strony wielu mieszkańców, którzy wystosowali petycję w sprawie umiejscowienia w tej okolicy stacji bazowej telefonii komórkowej.

Powodem zaniepokojenia, podobnie jak w innych miejscowościach, w których powstają takie bazy jest emisja fal, które, według wielu osób, nie są obojętne dla zdrowia.

Można się spodziewać, że podjęcie przez burmistrza decyzji otwierającej proces montowania masztu spotka się z zaskarżeniem.

Maszt telefonii komórkowej, który ma powstać na terenie Dubina bazuje na standardowych rozwiązaniach technologicznych, stosowanych powszechnie w całym kraju.

Tego rodzaju inwestycje wzbudzają podobne reakcje w niemal wszystkich miejscowościach, w których mają się znaleźć. Problem jest trudny do rozwiązania, ponieważ trudno lekceważyć taki sprzeciw, z drugiej strony maszty telekomunikacyjne są niezbędne dla poprawienia jakości usług.