Usuń azbest ze swojego otoczenia

Usuń azbest ze swojego otoczenia

Rawicz wesprze akcję usuwania azbestu

Dzięki dofinansowaniu, jakie Rawicz otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwe będzie w najbliższym czasie zrealizowanie istotnego zadania w ramach programu zmierzającego do usunięcia wyrobów, które w swoim składzie zawierają azbest. Program będzie realizowany na terenie gminy Rawicz w 2022 roku, a dotyczy lat 2021-2022.

Podobne programy są realizowane na terenie całej Polski.

Osoby, które są zainteresowane możliwością pozbycia się azbestu w ramach projektu mogą już zapoznać się z procedurą, zgodnie z którą będą realizowane założenia programowe, mające doprowadzić do ostatecznego pozbycia się tej niebezpiecznej substancji ze środowiska.

Można składać stosowne wnioski, których przedmiotem będzie sfinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zarówno z terenu samego miasta, jak również gminy Rawicz.

Środki pochodzące z programu można będzie wykorzystać na przeprowadzenie kompleksowych prac związanych z rezygnacją z azbestu, a więc pokryte zostaną zarówno koszty odbioru, transportu, jak i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów z jego udziałem.

Kto może skorzystać z programu?

Aby móc wziąć udział w programie usuwania azbestu należy spełnić określone warunki. Po pierwsze – nieruchomość, z której ma być usunięty azbest musi znajdować się na terenie gminy Rawicz.

Środki pochodzące z programu będą bezpośrednio rozdysponowywane przez gminę, która w celu przeprowadzenia wszystkich prac związanych z procedurą usuwania azbestu współdziała ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne uprawnienia do odbioru tego rodzaju niebezpiecznych odpadów.

Wnioski będą przyjmowane do 25 marca 2022 roku. Należy je składać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (w Biurze Obsługi Klienta).

Stosowne formularze można otrzymać w BOK UM Rawicz, jak również wygodnie pobrać ze strony internetowej urzędu – Rawicz.pl.

Warto się pospieszyć. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.