Program „Opieka Wytchnieniowa” w Gminie Rawicz

Program „Opieka Wytchnieniowa” w Gminie Rawicz

Pomoc dla rodzin również w 2022 roku

Opieka wytchnieniowa to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej od niedawna, tymczasem dotyczy problemu, który jest niezwykle istotny, dlatego wszystkie działania mające na celu zwiększyć zakres tych szczególnych usług z zakresu pomocy społecznej są niezwykle istotne.

Dzięki takim usługom osoby, które pełnią funkcję faktycznych opiekunów poważnie chorych i niepełnosprawnych, mogą – jak sama nazwa programu wskazuje – pozwolić sobie na chwilę wytchnienia, czyli odpoczynku, ale również zorganizować czas w sytuacji wystąpienia różnych zdarzeń losowych, kiedy nie mogą być obecne przy osobie, która znajduje się pod ich opieką.

Do programu „Opieka Wytchnieniowa” po raz kolejny przystąpiła również Gmina Rawicz. Edycja tegoroczna jest realizowana w ramach Funduszu Solidarnościowego, dzięki któremu Rawicz otrzymał wsparcie finansowe, w wysokości niemal 270 tysięcy złotych.

Jest to kwota, która pozwoli zrealizować zadania programowe w pełnym, przedstawionym przez gminę, zakresie.

Warunki udziału w programie

Program opieki wytchnieniowej realizowany jest dla mieszkańców gminy przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Kto może zostać beneficjentem programu?

Są to członkowie rodzin albo opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią i całodobową pomoc nad osobami, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia porównywalne, a także opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warunkiem możliwości skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej jest wspólne zamieszkiwanie z osobą niepełnosprawną w jednym gospodarstwie domowym.

Zakwalifikowanie się do programu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Dokładnych informacji na temat opieki wytchnieniowej, świadczonej na terenie miejscowości gminy Rawicz, udziela Centrum Usług Społecznych. Tam także należy zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju pomocy.

Więcej informacji o Programie „Opieka Wytchnieniowa” m.in. na Infobartoszyce.pl.