Praca dla młodzieży w Rawiczu

Praca dla młodzieży w Rawiczu

Rawicz jest niewielkim miastem w województwie wielkopolskim. Jest ośrodkiem przemysłowym, w którym duże znaczenie ma sektor spożywczy, papierniczy, drzewny, metalowy, motoryzacyjny i energetyczny. Rawicz znany jest z jednej z największych cukrowni w Polsce, czyli cukrowni Miejska Górka, a także Odlewni Rawicz, zajmującej się wytwarzaniem wyrobów stalowych czy produkcji opakowań z papieru i tektury w firmie Rawibox. Czy w tym małym mieście młodzież może znaleźć pracę?

Kiedy pracodawcy w Rawiczu mogą zatrudniać młodzież? 

Przepisy Kodeksu Pracy, a dokładnie dział 9. dotyczy pracy osób młodocianych. Można dowiedzieć się z niego, że pracodawcy mogą zatrudniać osoby pomiędzy 15. a 18. rokiem życia do prac lekkich lub w ramach przygotowania zawodowego. Osoby poniżej 15. roku życia mogą być zatrudniane w kulturze, rozrywce, marketingu, np. szeroko pojętej promocji. W przypadku osób poniżej 15. roku życia konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Praca nie może kolidować z wypełnianiem obowiązku szkolnego, choć zdarza się, że obowiązek szkolny może być wypełniany w ramach pracy, oczywiście za zgodą dyrektora szkoły podstawowej ucznia. Najczęściej jednak zatrudnianie osób młodocianych związane jest z realizowaniem przygotowania zawodowego w szkołach branżowych I stopnia. Szkoła Branżowa w Rawiczu realizuje edukacje w ramach przygotowania zawodowego do zawodu murarza, fryzjera, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharza samochodowego. Naukę mogą podjąć osoby, które chcą w przyszłości podjąć pracę jako operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, złotnik-jubiler, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, krawiec, stolarz, tapicer czy też cieśla. Lista zawodów pokrywa się z zapotrzebowaniem na pracowników w Rawiczu. Jeśli Twoje dziecko chce podjąć pracę w ramach stażu zawodowego, to poszukaj z nim ofert na stronie: www.gowork.pl

W jakim wymiarze czasu pracy może być zatrudniona młodzież w Rawiczu? 

Osoby do 16. roku życia nie mogą wykonywać pracy dłużej niż przez 6 godzin dziennie, nawet w ramach stażu zawodowego. Z kolei młodzież powyżej 16. roku życia – dłużej niż 8 godzin. Trzeba przy tym zaznaczyć, że uczeń realizujący obowiązek szkolny nie może w dniu odbywania się zajęć lekcyjnych pracować dłużej niż 2 godziny. W ciągu tygodnia nie może być to więcej niż 12 godzin. W czasie ferii i wakacji czas pracy nie może być dłuższy niż 35 godzin tygodniowo i 6 godzin w ciągu dnia. Jednocześnie trzeba podkreślić, że każdemu młodocianemu przysługuje prawo do nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, wynoszącego 48 godzin, wliczając w to niedzielę. Warto podkreślić, że po pół roku od zatrudnienia młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu, a po roku – 26 dni przy czym w roku, w którym kończy 18 lat jest to 20 dni, jeśli wcześniej nie podjął zatrudnienia. Jak już wspominaliśmy, młodzież w Rawiczu, która nie jest zatrudniona w ramach stażu zawodowego czy przygotowania do zawodu, może wykonywać prace lekkie. Wśród nich można wymienić chociażby pracę kelnera czy kelnerki na część etatu. Trzeba jednak pamiętać, że młoda osoba nie może podawać alkoholu. Jeżeli taka osoba pracuje w charakterze sprzedawcy, to nie może sprzedawać ani alkoholu, ani wyrobów tytoniowych. 

Bardzo często młodzież w Rawiczu, tak jak w innych miejscowościach, może wykonywać pracę związaną z promocją produktów i usług. Praca hostessy może być ciekawa i jest możliwością poznania wielu ludzi. Trzeba pamiętać, że młodociani nie mogą być zatrudniani do pracy w godzinach nocnych. A przerwa nocna powinna trwać nie mniej niż 14 godzin. Warto podjąć zatrudnienie jak najwcześniej. Pierwsze doświadczenie zawodowe procentuje w przyszłości. Można bardzo szybko wzbogacić swoje CV i przed kolejnym pracodawcą pochwalić się, że już ma się doświadczenie.