Planowany rozwój mieszkalnictwa komunalnego w Rawiczu

Planowany rozwój mieszkalnictwa komunalnego w Rawiczu

Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza, ogłosił w czerwcu tego roku, że gmina planuje zainwestować w budowę nowych budynków komunalnych. Podjęcie takiego działania stało się możliwe dzięki rządowemu programowi pomocowemu dla budownictwa, który oferuje bezzwrotne środki finansowe. Zadaniem tego programu jest zwiększenie liczby dostępnych mieszkań i pomieszczeń dla osób o różnym poziomie dochodów, zwłaszcza dla tych o niskich i przeciętnych zarobkach. Finansowanie tych działań pochodzi z Funduszu Dopłat, a Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednostką odpowiedzialną za obsługę tego programu.

Zgodnie z warunkami wyżej wspomnianego programu, gmina może liczyć na dofinansowanie aż do 80% wartości projektu. W związku z tym utworzono specjalny zespół składający się z pracowników urzędu miejskiego i Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu, który ma na celu koordynację całego przedsięwzięcia. Proces przygotowania niezbędnej dokumentacji jest dopiero na początkowym etapie. Po przekazaniu wniosku przez lokalne władze samorządowe, bank ma 30 dni na jego analizę. Na szczęście, wnioski mogą być składane bez ograniczeń terminowych, co umożliwia ciągły proces aplikacji.

Teren pod planowaną inwestycję znajduje się przy ulicy Targowej w Rawiczu, niedaleko centrum miasta i obok domu kultury. Aktualnie na tej parceli stoi pusty budynek parterowy oraz kilka garaży, które mają zostać zburzone. Grunt rozciąga się aż do ulicy Kmicica. Jak stwierdził burmistrz Grzegorz Kubik kilka miesięcy temu, planowane są dwie budowle o łącznym docelowym zapotrzebowaniu na około 60 mieszkań.