Wandalizm środowiskowy w Janiszewie: Dzikie wysypisko zgłoszone na policję

Wandalizm środowiskowy w Janiszewie: Dzikie wysypisko zgłoszone na policję

Znalezienie na dzikim terenie zwałowiska odpadów takich jak kartony, worki pełne śmieci i różne części samochodowe, wywołało oburzenie w gminie Poniec. Sołtys Janiszewa, Dominika Ferens, zdecydowała się poinformować o tym fakcie służby policyjne. Funkcjonariusze zareagowali ekspresowo, szybko namierzając sprawcę tego aktu ekologicznego wandalizmu. Mieszkańcy gminy, dyskutując o sytuacji na portalach społecznościowych, sugerują wydanie sprawcom kary w postaci posprzątania całej gminy jako formy edukacyjnej kary.

Gdy Dominika Ferens natknęła się na rozrzucone przy drodze polnej odpady, poczuła silne zdenerwowanie. Dokonała dokumentacji miejsca, robiąc zdjęcia, a potem natychmiast skontaktowała się z policją. Sołtyska podkreśla, że nie jest to częste zjawisko w Janiszewie i okolicach – rzadko kiedy ktoś decyduje się na tak nieodpowiedzialne pozbywanie się odpadów.

Sołtyska wspomina również o wcześniejszych incydentach związanych z nielegalnym wyrzucaniem śmieci. Kiedyś odpady zostały porzucone w pobliżu wiejskiej świetlicy, jednak nie udało się wówczas złapać sprawców na gorącym uczynku. Dominika Ferens przyznaje otwarcie, że jej trudno zrozumieć powody takiego zachowania. Wszak mieszkańcy opłacają regularnie usługę wywozu śmieci, mają do dyspozycji odpowiednie kubły i worki do segregacji odpadów, a do tego w każdej gminie działa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).