Zmiana organizacji ruchu w części Rawicza

Zmiana organizacji ruchu w części Rawicza

Rawicki samorząd ma ambitne plany dotyczące dużej inwestycji, która obejmuje przedłużenie rawickich Plant i reorganizację systemu komunikacyjnego w niektórych częściach miasta. Od dłuższego czasu stoją na stole rozmów o potrzebie przemodelowania punktu spotkania ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej z plantami. W lipcu poprzedniego roku, lokalne władze podjęły decyzję o realizacji tego projektu i szeroko omawiały jego istotę.

Sytuacja jednak uległa zmianie – plany zostały tymczasowo zawieszone. Decyzja o przesunięciu w czasie tego zadania zapadła, a środki finansowe przeznaczone na ten cel zdecydowano dołożyć do inwestycji na poligonie. Wybór ten zapadł w październiku ostatniego roku, kiedy to postanowiono odłożyć remont trasy od ulicy Targowej – na skrzyżowaniu z wejściem do Intermarche i Wały Poniatowskiego – do punktu przecięcia z ulicami Sienkiewicza i Grunwaldzką. Najtańszą propozycję przeprowadzenia tych prac zgłosiła firma NODO z Leszna, oferując swoje usługi za 5,6 mln zł. W efekcie, pomimo możliwości otrzymania dodatkowego dofinansowania, gmina musiałaby pokryć niemal 2,7 mln zł z własnej kasy.

Grzegorz Kubik – burmistrz miasta – tłumaczył decyzję w następujący sposób: „Zdecydowaliśmy się na realizację projektu, który oferuje większe dofinansowanie, a nasz wkład procentowy jest mniejszy. W przypadku poligonu pokrywamy około 15% kosztów, podczas gdy na skrzyżowanie musielibyśmy przeznaczyć około 50% kosztów. Wybór był oczywisty, gdyż nie otrzymalibyśmy ponownie tak dużej ilości środków zewnętrznych na poligon i przyległe ulice. Co do skrzyżowania na Sienkiewicza, będziemy dążyli do zwiększenia dofinansowania w przyszłym roku, aby nasz wkład był mniejszy niż ten zaproponowany w przetargu”.