Ewa Panowicz w Rawiczu z misją zachęcenia kobiet do udziału w wyborach

Ewa Panowicz w Rawiczu z misją zachęcenia kobiet do udziału w wyborach

Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Ewa Panowicz, która jest również radcą prawnym oraz kandydatką w nadchodzących wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej, odwiedziła niedawno Rawicz. Jej głównym celem wizyty było zachęcenie mieszkańców, zwłaszcza kobiet, do aktywnego korzystania ze swoich praw wyborczych.

Panowicz, podczas swojego pobytu, skupiła się głównie na kwestiach ściśle związanych z prawami kobiet – tematyce bliskiej jej sercu. Zdecydowanie podkreśliła, że ten temat nigdy nie jest nadmiernie eksploatowany. Radca prawny jakim jest Panowicz zaznaczyła również, że jej praca zawodowa często obraca się wokół prawa rodzinnego.

Swoją uwagę skierowała także na problematykę zdrowia kobiet w Polsce. Podniosła kwestię konieczności zapewnienia bezpłatnych badań prenatalnych dla przyszłych matek. Wskazała na rosnący strach młodych kobiet przed ciążą, wynikający z niepewności co do dostępności odpowiedniej opieki medycznej. Zwróciła uwagę, że obecnie wiele kobiet ma problem z dostępem do porad ginekologicznych, szczególnie te mieszkające w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje gabinetów czynnych przez całą dobę.

Panowicz podkreśliła również braki w dostępie do doradztwa prawnego, zwłaszcza wśród kobiet pochodzących z małych miast i wsi, które często borykają się z wykluczeniem komunikacyjnym. Przedstawiła swoje propozycje na rozwiązanie tej sytuacji, wierząc w ich skuteczność i korzyść dla społeczności.