Transformacja terenów powojskowych w Rawiczu: Przekształcenie poligonu w miejsce rekreacji

Transformacja terenów powojskowych w Rawiczu: Przekształcenie poligonu w miejsce rekreacji

Zmiany szturmem zdobywają tereny dawnego obiektu wojskowego, który ma na celu stać się przestrzenią do odpoczynku i rekreacji. Poligon rawicki, pomimo licznych wyzwań, stopniowo ogarnia atmosfera odnowy. Czy jesteśmy gotowi omówić dokonane dotąd postępy?

Zainwestowano pokaźną sumę 22,5 mln zł na realizację całego projektu budowlanego, obejmującego gruntowną przebudowę i modernizację tego miejsca. W tym momencie, najważniejszym priorytetem jest finalizacja prac związanych z nawierzchnią.

Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że ukończono już prace nad kładzeniem brukowej nawierzchni na popularnej „promenadzie”. Jednak pojawiają się raporty o nierównościach powierzchni, które wymagają niezwłocznej interwencji. Zespół naprawczy zostanie wysłany na miejsce, a następnie przeprowadzi się ponowną ocenę poprawionego obszaru. Następne zadanie to asfaltowanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Równocześnie trwają prace nad zagęszczaniem górnej warstwy podbudowy pod ścieżkę.

Przez ostatnie kilka miesięcy na obszarze poligonu powstało wiele nowych ścieżek spacerowych. Oprócz tego, wprowadzono system monitoringu, zainstalowano nowe urządzenia na placu zabaw oraz w siłowni, i dodano elementy do bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego, co znacznie podniosło atrakcyjność tego miejsca.