Decyzja rady miejskiej Rawicza o utrzymaniu Przedszkola Akademia Króla Stasia

Decyzja rady miejskiej Rawicza o utrzymaniu Przedszkola Akademia Króla Stasia

Planowana likwidacja Przedszkola im. Akademii Króla Stasia w Rawiczu została odwołana przez radę miejską, co jest zgodne z wcześniejszymi deklaracjami tego organu. Ustalono, że instytucja edukacyjna dla najmłodszych będzie nadal funkcjonować, oferując rodzicom posiadającym przedszkolaki możliwość wyboru: pozostanie w obecnej siedzibie placówki czy przeniesienie swoich pociech do nowego budynku. Definitywne statystyki dotyczące liczby uczniów, którzy będą korzystać z placówki zlokalizowanej przy rondzie, zostaną ujawnione po finalizacji całego procesu rekrutacji.

Rada miejska gminy Rawicz, podczas sesji odbywającej się 14 lutego 2024 roku, podjęła decyzję o podjęciu działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 1 w Rawiczu. Ta rezolucja stanowiła inicjalny krok w procesie formalnym wymaganym do przesunięcia dzieci i personelu placówki do nowo projektowanego przedszkola na ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich, począwszy od kolejnego roku szkolnego.

Jednakże, na skutek sprzeciwu ze strony rodziców uczniów przedszkola oraz personelu tej jednostki, rada postanowiła nie kontynuować procesu likwidacji Przedszkola Akademia Króla Stasia planowanej na dzień 31 sierpnia 2024 roku – jak podano w uzasadnieniu tej decyzji.