Wierni w Rawiczu oddają hołd Jezusowi Chrystusowi podczas Drogi Krzyżowej

Wierni w Rawiczu oddają hołd Jezusowi Chrystusowi podczas Drogi Krzyżowej

Pastor Wojciech Prostak, z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu, rozpoczął ceremonię Drogi Krzyżowej modlitwą za mieszkańców miasta. W swoim początkowym przemówieniu zwrócił się do Jezusa Chrystusa, prosząc o błogosławieństwo dla tych, którzy przechodzą przez trudy i cierpienia życia. Zauważył, że niektórzy mogą patrzeć na mękę i śmierć Chrystusa z boku, nie doceniając pełni Jego miłości i miłosierdzia, które objawiły się na krzyżu jako zbawienie dla nas wszystkich.

Podczas tej sakralnej procesji, wierni przemierzyli trasę o długości ponad 1,5 kilometra, przechodząc przez planty miejskie, a kończąc marsz na ulicy Buszy. Symboliczny krzyż, stanowiący centralny punkt każdego z czternastu przystanków Drogi Krzyżowej, był niesiony przez różne osoby – księży, ministrantów, członków grup parafialnych oraz mieszkańców Rawicza i okolicznych społeczności. Parafianie z tzw. „Białego Kościoła” zakończyli procesję, wniesieniem krzyża do świątyni pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, gdzie odbywało się zakończenie – czternasta stacja Drogi Krzyżowej.

Na zakończenie nabożeństwa, ks. Wojciech Prostak wyraził swoją wdzięczność dla służb porządkowych, strażaków i lokalnej policji za ich wsparcie podczas wydarzenia. Podziękował również wszystkim uczestnikom Drogi Krzyżowej za ich zaangażowanie i współudział w tym sakralnym rytuale. Na koniec, duchowny zachęcił wiernych do wzięcia udziału w Triduum Paschalnym oraz skorzystania ze spowiedzi w parafiach dekanatu rawickiego.