Mikrodotacje dla podmiotów aktywizujących lokalne społeczności

Mikrodotacje dla podmiotów aktywizujących lokalne społeczności

Wielkopolska Warta zaprasza

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara adresowany jest do różnych podmiotów, które zajmują się działalnością w obszarze społecznym i kulturalnym. To już kolejna edycja cieszącej się dużym zainteresowaniem akcji, dzięki której można uzyskać dodatkowe środki na realizację celów społecznie istotnych.

Z dotacji mogą skorzystać zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy, które nie posiadają statusu sformalizowanego – ważne jest to, żeby były to organizacje i podmioty, które są dopiero na początku drogi zmierzającej do realizacji założonej misji.

Zgłoszenie do konkursu mikrodotacji mogą przesłać młode organizacje, które działają nie dłużej niż sześćdziesiąt miesięcy. Jest jeszcze jeden konieczny warunek do spełnienia, aby stać się jednym z beneficjentów konkursu i dotyczy on przychodów takiej organizacji, które nie mogą być wyższe (w poprzednim roku obrotowym w relacji do zgłoszenia) niż trzydzieści tysięcy złotych.

Podmioty nieformalne mogą natomiast wysyłać zgłoszenia zarówno w swoim imieniu, jak i z patronem, którym może być z kolei organizacja aktywna w NGO, pod warunkiem, że jej siedziba znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego. W tym przypadku nie obowiązuje zasada nieprzekroczenia limitu czasowego w prowadzeniu działalności.

Zaangażowanie ma sens

Zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia 2022 r., natomiast w przypadku otrzymania mikrodotacji, należy ją uskutecznić, czyli zrealizować za jej pomocą podany w zgłoszeniu cel – do 23 listopada 2022 r.

Dotacja nie może być wyższa niż siedem tysięcy złotych. W tym roku, w związku z wyzwaniami, z którymi zmagają się m.in. polskie organizacje pozarządowe, a które wiążą się z wojną za naszą wschodnią granicą, w ramach konkursu wyznaczono również dodatkowy cel.

Trzy tysiące złotych w ramach projektu „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą” otrzymają te organizacje, które realizują działania na rzecz aktywizacji uchodźców i środowisk lokalnych oraz ich integracji.

Mikrodotacje w ramach kategorii podstawowej będą finansować takie akcje i programy oraz projekty jak np.: cykliczne spotkania różnych grup społecznych, warsztaty dla mieszkańców Wielkopolski, wycieczki krajoznawcze oraz inne inicjatywy oświatowe.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Pisop.org.pl.