Bądź niezależny energetycznie!

Bądź niezależny energetycznie!

Weź udział w warsztatach

Już 30 czerwca br. w Rawiczu odbędą się warsztaty, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat możliwości tworzenia niezależności energetycznej gospodarstw domowych. Na wydarzenie, istotne dla wielu mieszkańców miasta, zaprasza burmistrz.

Globalny kryzys energetyczny stale się rozwija, dotyczy również rynku polskiego. Coraz wyższe ceny spędzają sen z powiek wielu osobom, szczególnie posiadaczom nieruchomości takich jak domy jednorodzinne. Opłaty rosną, a jakiekolwiek programy pomocowe nie zawsze oceniane są przez ekspertów pozytywnie. Zwracają oni uwagę na to, że jest to jedynie sztuczne hamowanie problemu, które dodatkowo może być czynnikiem napędzającym proces inflacyjny.

Patrząc na to, co dzieje się w wielu branżach, trudno nie przyznać im racji.

Czy jest jakakolwiek realna szansa na to, żeby mieć chociaż minimalny wpływ na to, jak wysokie rachunki płacimy? Czy można zbudować niezależność energetyczną swojego gospodarstwa domowego?

Tańsze alternatywy?

Sytuacja na światowym rynku energetycznym i surowcowym jest niepokojąca, a wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach nie dojdzie do znaczącej poprawy, wręcz przeciwnie – szczególnie w takich krajach jak Polska, kłopoty będą narastać, w związku z nadejściem chłodniejszych miesięcy i rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Mamy zatem jeszcze kilka miesięcy czasu na to, żeby poczynić racjonalne przygotowania do jesieni i zimy.

Podczas warsztatów, które odbędą się już za niespełna dwa tygodnie, można będzie nabyć cenną wiedzę na temat budowy samowystarczalności energetycznej.

Oznacza to m.in. wykreowanie takiej sytuacji, w ramach której będzie się nie tylko konsumentem energii, ale również jej producentem. Już dziś tworzą się lokalne społeczności skupione wokół takich działań związanych z energią.

Prosumenci (jednocześnie konsumenci i wytwórcy energii) mają szansę na to, żeby płacić mniej za energię i dzięki zainwestowaniu w nowoczesną technikę, zarabiać na wytwarzaniu energii, w coraz większym stopniu kształtując rynek, przynajmniej w lokalny.

Zobacz jak stworzyć efektywny plan energetyczny w swoim domu!