Plan dystrybucji jodku potasu w Gminie Rawicz

Plan dystrybucji jodku potasu w Gminie Rawicz

Mieszkańcy otrzymają tabletki w razie zagrożenia

Gmina Rawicz otrzymała już jodek potasu, który będzie rozdawany mieszkańcom w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Znany jest już również program dystrybucyjny, w ramach którego wyznaczono punkty odbioru preparatów.

Na terenie Gminy Rawicz wyznaczono szesnaście takich punktów, w których można się będzie zaopatrzyć w odpowiednią ilość jodku potasu.

Warto pamiętać o tym, że gmina, podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce, dysponuje odpowiednią ilością tego środka, w związku z tym nie należy zaopatrywać się w medykamenty bazujące na jodzie, w celu dodatkowego zabezpieczenia siebie i rodziny, tym bardziej, że absolutnie nie jest wskazane zażywanie ich „na własną rękę”.

Pamiętajmy, że należy to robić tylko wtedy, gdy będzie takie zalecenie i zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.

Jodek potasu nie działa zapobiegawczo

Warto również pamiętać o tym, że nie można zażywać jakichkolwiek preparatów, które są kojarzone z przeciwdziałaniem zagrożeniu radiacyjnemu, tylko dlatego, że tak głosi „fama”.

Wręcz przeciwnie – takie środki, w tym również popularny płyn Lugola, który wiele osób może jeszcze pamiętać z czasów, gdy występowało zagrożenie związane z wybuchem elektrowni w Czarnobylu – nie mogą być traktowane jako „sposób” na budowanie odporności przed ewentualnym, przyszłym zagrożeniem.

Może nam to tylko zaszkodzić. Nieodpowiednie dawkowanie takich preparatów nie jest obojętne dla organizmu. Wiadomo np., że postępując w ten sposób narażamy siebie na ewentualne uruchomienie procesów kancerogennych.

Uprawnionymi do otrzymania tabletek jodu potasu są osoby pełnoletnie, w tym m.in. do sześćdziesiątego roku życia oraz rodzice albo opiekunowie prawni, którzy będą mogli podać lek niepełnoletnim przebywających pod ich opieką.

W celu odebrania tabletek w punkcie dystrybucyjnym należy okazać dokument tożsamości. Wykaz punktów można znaleźć m.in. na stronie internetowej Miasta Rawicz.