Wybór wykonawcy do remontu i budowy ośmiu dróg w gminie Miejska Górka

Wybór wykonawcy do remontu i budowy ośmiu dróg w gminie Miejska Górka

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę prac drogowych w gminie Miejska Górka, który ma za zadanie przeprowadzić remonty lub budowę ośmiu dróg. Prace te stanowią część większego planu, obejmującego kolejne inicjatywy tego rodzaju.

Burmistrz miasta poinformował, że oszacowane koszty projektu przekroczyły nieco z góry ustalony budżet. W związku z tym, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na ten cel. Dzięki temu możliwe było rozstrzygnięcie przetargu.

Dodatkowo, dla realizacji tej inwestycji, gmina Miejska Górka zdobyła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota wsparcia wyniosła 2,5 mln zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: remont ulicy Ks. Walkowiaka, włączając w to budowę nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów na posesje oraz naprawę kanalizacji deszczowej. Podobne prace mają być przeprowadzone na ulicy Stanisława Kamińskiego. Dodatkowo, planowana jest budowa drogi gminnej na ulicy Górków, z wykorzystaniem kostki betonowej do budowy jezdni i kostki brukowej do stworzenia chodników. Inwestycja obejmuje także budowę chodników na ulicach Ogrodowej i Polnej w Miejskiej Górce.