Nowa Rada Miejska Gminy Rawicz przystąpiła do pracy

Nowa Rada Miejska Gminy Rawicz przystąpiła do pracy

Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbyło się w sali obrad miejscowego urzędu miejskiego. Zebrani radni mieli do omówienia tylko kilka kwestii, ale mimo skromnej agendy, posiedzenie nie odznaczało się szybkością czy sprawnością.

Prowadzącym pierwszą sesję w obecnej kadencji był radny Roman Krupieńczyk, który posiada najwięcej lat na koncie wśród członków rady. Ciekawostką jest fakt, że Krupieńczyk to postać znana w radzie miejskiej, choć po długim okresie przerwy powrócił do swoich obowiązków. Pierwszy raz zdobył mandat radnego aż 30 lat temu, podczas wyborów w 1990 roku.

Ze 21 członków rady miejskiej, na posiedzeniu pojawili się wszyscy oprócz Tomasza Garbalińskiego, co dało łącznie 20 obecnych radnych. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było wręczenie zaświadczeń o wyborze na stanowisko radnego przez komisarza wyborczego. Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej, która miała za zadanie przeprowadzić wybory przewodniczącego rady. W jej skład wszedł trio radnych: Hanna Górniak, Stanisław Przybylski oraz Klaudia Góźdź. Zakończenie tych procedur oznaczało kres płynnej części sesji.