Nowa kadencja w samorządzie Bojanowa rozpoczęta – 15 radnych złożyło ślubowanie

Nowa kadencja w samorządzie Bojanowa rozpoczęta – 15 radnych złożyło ślubowanie

W dniu dzisiejszym, 7 maja 2024 roku, doszło do potwierdzenia zmian w samorządzie Bojanowa, które zostały wcześniej wybrane przez mieszkańców podczas ostatnich wyborów. Nowa ekipa rządzona przez burmistrz oraz 15 radnych, w tym 11 zupełnie nowych osób, złożyła ślubowanie i tym samym jest gotowa do pełnienia swoich oficjalnych obowiązków.

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Bojanowie prowadził najstarszy radny, Jan Kubis, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Radny Kubis, który pełnił tę rolę również w poprzedniej kadencji, otworzył spotkanie, przywitał wszystkich obecnych oraz przedstawił porządek obrad. Sesję rozpoczęła Małgorzata Sibilak, przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej, która wygłosiła mowę. Podziękowała ona wszystkim za prawidłowy przebieg wyborów i wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze.

Następnie przystąpiono do kluczowego elementu spotkania – ślubowania. Po złożeniu ślubowania przez nowych radnych, mogli oni formalnie rozpocząć swoją pracę w radzie, poczynając od wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Do przeprowadzenia głosowania powołano komisję skrutacyjną, którą tworzyli: Katarzyna Gackowska jako przewodnicząca, Norbert Weber i Maciej Andrzejewski. Proces wyborów przebiegł sprawnie. Zgłoszono dwóch kandydatów: Marcina Triebsa i Alinę Broniarz (obydwoje z ugrupowania Wspólnie dla Gminy Bojanowo). Ostatecznie jednak Alina Broniarz nie zdecydowała się na start w wyborach, co sprawiło, że Marcin Triebs został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bojanowie.