Celebracja 90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojach

Celebracja 90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojach

2 czerwca 2024 roku, mieszkańcy Ostój oraz członkowie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z entuzjazmem obchodzili 90. rocznicę powstania ich jednostki. Niedzielne obchody jubileuszu zawierały uroczysty apel i były okazją do wspólnej zabawy dla całej społeczności.

Początki OSP w Ostojach sięgają roku 1934, kiedy to podczas wiejskiego zgromadzenia, nad którym przewodnictwo sprawował sołtys Szczepan Kaczmarek, podjęto decyzję o jej utworzeniu. Pierwszy zarząd organizacji składał się z Szczepana Frąckowiaka jako prezesa, Antoniego Kmiecia pełniącego funkcję zastępcy prezesa, Franciszka Żmudy jako naczelnika, Józefa Kaczmarka jako zastępcy naczelnika, sekretarza Stanisława Sterny oraz skarbnika Jana Szponika. Wcześniej na terenie Ostój działała Obowiązkowa Straż Pożarna, jednak po powstaniu OSP przejęła ona wszystkie jej zadania oraz wyposażenie i siedzibę.

Pierwotnie, stanowisko naczelnika obejmował Franciszek Żmuda, który po dwóch latach, w 1936 roku, przekazał swoje obowiązki Józefowi Kaczmarkowi. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w 1945 roku, odbyło się pierwsze po okupacji niemieckiej zebranie strażaków – podczas tego zgromadzenia wyłoniono nowy zarząd jednostki. Prezesurę powierzono wtedy Szczepanowi Frąckowiakowi. Dekadę później, w 1955 roku, nowym prezesem OSP został wybrany Jan Stander.