Plany zagospodarowania zielonych terenów w Rawiczu

Plany zagospodarowania zielonych terenów w Rawiczu

Gmina Rawicz dba, aby nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale również sprawić aby turyści chętniej ją odwiedzali. Dlatego rawickie władze zdecydowały się na uprzątnięcie zielonych terenów, stanowiących do teraz nieużytki. Chodzi tutaj głównie o dawne nekropolie, choć pod lupę zostały wzięte także okolice PKP oraz piękny, choć zapuszczony las w pobliżu cmentarza żołnierzy radzieckich.

Co władze planują we wskazanych obszarach?

Za dużego wyboru nie ma w tej kwestii, przynajmniej jeśli chodzi o miejsca, w których dawniej znajdowały się nekropolie.  Tutaj teren pozostanie po prostu pustą, zieloną i uporządkowaną przestrzenią. Co do kolejnych lokalizacji jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje. Jak powiedział włodarz miasta na poniedziałkowej konferencji planowana jest współpraca z różnymi uniwersytetami w zakresie zagospodarowania poszczególnych obszarów. A tych na ten moment jest 6. Jak udało się ustalić burmistrz nawiązał już kontakt z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W najbliższym czasie ma również spotkać się z władzami uniwersytetu w Poznaniu. Ponadto padł pomysł, aby gmina odkupiła od Skarbu Państwa były staw przeciwpożarowy. Jest to miejsce mocno zaniedbane, usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP.

Czy wiadomo skąd będą pieniądze na zagospodarowanie terenów zielonych?

Burmistrz wraz z radnymi miasta liczą, że środki na tego rodzaju inwestycje uda się pozyskać dzięki współpracy z Unią Europejską. Być może ruszą również programy rządowe, przeznaczające swoje pieniądze na pomoc miejscowościom w rewitalizacji i pozbywaniu się nieużytków zielonych. Na ten moment nie ma jednak żadnej informacji, kiedy takie fundusze mogłyby się pojawić w posiadaniu władz lokalnych.