Edukacyjny Dzień Narodowy i ceremonia nagród w Rawiczu

Edukacyjny Dzień Narodowy i ceremonia nagród w Rawiczu

W 2023 roku, Dzień Edukacji Narodowej nie odbył się w typowy sposób, bowiem przypadał na dzień weekendowy. Jednakże, społeczność szkolna na terenie gminy Rawicz postanowiła uczcić to święto dnia 17 października, który był poniedziałkiem. Miejscem wyjątkowych obchodów był rawicki dom kultury, gdzie przygotowano specjalne uroczystości.

Tego dnia, podczas ceremonii wręczenia nagród, szereg uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół zostało docenionych za swoje osiągnięcia. Szczególne wyróżnienia otrzymali zarówno ci, którzy wykazują się wyjątkowymi zdolnościami, jak i ci, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczyniają się do rozwoju edukacji na terenie gminy Rawicz.

Wśród wręczonych nagród znalazły się stypendia Burmistrza Gminy Rawicz „Talenty Rawicza”. Program ten został zainicjowany w 2021 roku, a jego celem jest wspieranie utalentowanych uczniów z gminnych szkół podstawowych od klasy IV do VIII. Stypendium jest przyznawane dla całego roku szkolnego, pod warunkiem spełnienia przez ucznia określonych kryteriów regulaminowych.

Kwota stypendium zależy od funduszy przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy danego roku. Warto podkreślić, że stypendium jest przyznawane jednorazowo i jego wartość jest stała dla wszystkich laureatów, niezależnie od ich sytuacji, a minimalna kwota wynosi 500 złotych.