Jak podatnicy z Rawicza korzystają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku

Jak podatnicy z Rawicza korzystają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku

W 2023 roku, dzięki uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 26 lutego 2014 r., sześciu podatników – przedsiębiorców korzystało z ulgi podatkowej na nieruchomości. Postanowienie to dotyczy nowo wybudowanych budynków, które stanowią własność tych przedsiębiorców, i jest stosowane na podstawie zasady de minimis.

Okres, na który przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania dla tych nowych budynków, wynosi dwa lata. Całkowita suma ulg dla tych przedsiębiorców w 2023 roku osiągnie wartość 139.607,00 zł.

W tym samym roku, nie tylko przedsiębiorcy skorzystali z ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Ustalenia te obejmowały również budynki mieszkalne wybudowane przed rokiem 1945, usytuowane na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza oraz położone przy ulicy Rynek Sarnowski. Warunkiem uzyskania tej ulgi było przeprowadzenie remontu elewacji.

Uchwała ta przewiduje możliwość korzystania z zwolnienia przez okres do dziesięciu lat. W 2023 roku, z tej formy ulgi skorzystało czterech podatników. Łączna kwota zwolnień na ich rzecz w tym roku wyniosła 4.395,00 zł.