Modernizacja planów konstrukcyjnych dla nowego przedszkola w Rawiczu: podążanie ku efektywności energetycznej

Modernizacja planów konstrukcyjnych dla nowego przedszkola w Rawiczu: podążanie ku efektywności energetycznej

Decyzja o zmianie strategii budowlanej do zastosowania elementów prefabrykowanych została podjęta przez władze gminy Rawicz oraz firmę budowlaną odpowiedzialną za konstrukcję nowego przedszkola. Ta modyfikacja planu ma na celu znacząco poprawić właściwości termiczne budynku, co w rezultacie przyczyni się do redukcji kosztów zarządzania obiektem w przyszłości.

W oryginalnym planie architektonicznym zakładano tradycyjny styl budowy. Jednakże, po serii rozmów z wykonawcą, strony zgodziły się na stosowanie ścian z prefabrykowanych elementów. Jak podkreślił burmistrz Grzegorz Kubik, te zmiany przyczynią się nie tylko do znacznej poprawy parametrów termicznych budynku, lecz także sprawią, że obiekt przedszkola będzie zbliżony do standardów budynku pasywnego.

Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu tej innowacyjnej metody konstrukcji, spodziewane są znaczne oszczędności kosztów ogrzewania i chłodzenia obiektu, szczególnie podczas gorących letnich miesięcy. Planowane jest również wykorzystanie pomp ciepła i instalacja systemu fotowoltaicznego.

Burmistrz dodatkowo zaznaczył, że przewidziane jest automatyczne przewietrzanie budynku podczas nocy, co przyczyni się do efektywnego zarządzania energią grzewczą. Zastosowanie prefabrykatów ma także przyspieszyć proces budowy. Władze gminy mają nadzieję, że budynek będzie gotowy do użycia na początek roku szkolnego 2024, czyli we wrześniu, choć ostateczny termin będzie zależał od warunków atmosferycznych. Plany te są ważną częścią strategii nadrobienia czasu straconego na procedury przetargowe.